Siłowniki bez sprężyny powrotnej do zaworów

BAD1.4

Siłownik bez sprężyny powrotnej do zaworów, sterowanie 3-punktowe bez wyłącznika czasowego, zasilanie 24 V AC, czas przejścia 72 sek., 4 Nm

BAD1

Siłownik bez sprężyny powrotnej do zaworów, sterowanie 2/3-punktowe z wyłącznikiem czasowym, zasilanie 24 V AC, czas przejścia 72 sek., 4 Nm

BAD2

Siłownik bez sprężyny powrotnej do zaworów, sterowanie 2/3-punktowe z wyłącznikiem czasowym, zasilanie 100...240 V AC, czas przejścia 72 sek., 4 Nm

BMD1.2

Siłownik bez sprężyny powrotnej do zaworów, sterowanie proporcjonalne 0(2)...10 V DC lub 0(4)...20 mA, zasilanie 24 V AC, czas przejścia 72 sek., 4 Nm

BAS1.08Z

Siłownik bez sprężyny powrotnej do zaworów, sterowanie 2/3-punktowe, zasilanie 24 V AC, czas przejścia 8 sek., 8 Nm

BAS2.08Z

Siłownik bez sprężyny powrotnej do zaworów, sterowanie 2/3-punktowe, zasilanie 100...240 V AC, czas przejścia 8 sek., 8 Nm

BAS1

Siłownik bez sprężyny powrotnej do zaworów, sterowanie 2/3-punktowe, zasilanie 24 V AC/DC, czas przejścia 30 sek., 8 Nm

BAS1.S

Siłownik bez sprężyny powrotnej do zaworów, sterowanie 2/3-punktowe, zasilanie 24 V AC/DC, czas przejścia 30 sek., 8 Nm, 2 wyłączniki krańcowe

BAS2

Siłownik bez sprężyny powrotnej do zaworów, sterowanie 2/3-punktowe, zasilanie 230 V AC, czas przejścia 30 sek., 8 Nm

BAS2.S

Siłownik bez sprężyny powrotnej do zaworów, sterowanie 2/3-punktowe, zasilanie 230 V AC, czas przejścia 30 sek., 8 Nm, 2 wyłączniki krańcowe