Joventa Standard 8 Nm, 16 Nm, 24 Nm, 32 Nm

DML2.5

Siłowniki bez sprężyny powrotnej, 24 Nm, sterowanie 0(4)...20 mA , napięcie zasilania 230 V AC

DML2.5S

Siłowniki bez sprężyny powrotnej, 24 Nm, sterowanie 0(4)...20 mA, napięcie zasilania 230 V AC, 2 wyłączniki krańcowe

DML1.1

Siłowniki bez sprężyny powrotnej, 24 Nm, sterowanie 0(2)-10 V lub 0(4)...20 mA , napięcie zasilania 24 V AC/DC

DML1.1S

Siłowniki bez sprężyny powrotnej, 24 Nm, sterowanie 0(2)-10 V lub 0(4)...20 mA, napięcie zasilania 24 V AC/DC, 2 wyłączniki krańcowe

DAG1

Siłowniki bez sprężyny powrotnej, 32 Nm, sterowanie zamknij/otwórz lub 3-punktowe, napięcie zasilania 24 V AC/DC

DAG1.S

Siłowniki bez sprężyny powrotnej, 32 Nm, sterowanie zamknij/otwórz lub 3-punktowe, napięcie zasilania 24 V AC/DC, 2 wyłączniki krańcowe

DAG1.P1

Siłowniki bez sprężyny powrotnej, 32 Nm, sterowanie zamknij/otwórz lub 3-punktowe, napięcie zasilania 24 V AC/DC, potencjometr sprzężenia zwrotnego 1 kOhm

DAG1.P2

Siłowniki bez sprężyny powrotnej, 32 Nm, sterowanie zamknij/otwórz lub 3-punktowe, napięcie zasilania 24 V AC/DC, potencjometr sprzężenia zwrotnego 140 Ohm

DAG1.P4

Siłowniki bez sprężyny powrotnej, 32 Nm, sterowanie zamknij/otwórz lub 3-punktowe, napięcie zasilania 24 V AC/DC, potencjometr sprzężenia zwrotnego 2 kOhm

DAG2

Siłowniki bez sprężyny powrotnej, 32 Nm, sterowanie zamknij/otwórz lub 3-punktowe, napięcie zasilania 230 V AC