Joventa Standard 8 Nm, 16 Nm, 24 Nm, 32 Nm

DMS2.2

Siłowniki bez sprężyny powrotnej, 8 Nm, sterowanie 0(2)-10 V, napięcie zasilania 230 V AC

DMS2.2S

Siłowniki bez sprężyny powrotnej, 8 Nm, sterowanie 0(2)-10 V, napięcie zasilania 230 V AC, 2 wyłączniki krańcowe

DMS2.5

Siłowniki bez sprężyny powrotnej, 8 Nm, sterowanie 0(4)...20 mA , napięcie zasilania 230 V AC

DMS2.5S

Siłowniki bez sprężyny powrotnej, 8 Nm, sterowanie 0(4)...20 mA, napięcie zasilania 230 V AC, 2 wyłączniki krańcowe

DMS1.1

Siłowniki bez sprężyny powrotnej, 8 Nm, sterowanie 0(2)-10 V lub 0(4)...20 mA , napięcie zasilania 24 V AC/DC

DMS1.1S

Siłowniki bez sprężyny powrotnej, 8 Nm, sterowanie 0(2)-10 V lub 0(4)...20 mA, napięcie zasilania 24 V AC/DC, 2 wyłączniki krańcowe

DA1

Siłowniki bez sprężyny powrotnej, 16 Nm, sterowanie zamknij/otwórz lub 3-punktowe, napięcie zasilania 24 V AC/DC

DA1.S

Siłowniki bez sprężyny powrotnej, 16 Nm, sterowanie zamknij/otwórz lub 3-punktowe, napięcie zasilania 24 V AC/DC, 2 wyłączniki krańcowe

DA1.P1

Siłowniki bez sprężyny powrotnej, 16 Nm, sterowanie zamknij/otwórz lub 3-punktowe, napięcie zasilania 24 V AC/DC, potencjometr sprzężenia zwrotnego 1 kOhm

DA1.P2

Siłowniki bez sprężyny powrotnej, 16 Nm, sterowanie zamknij/otwórz lub 3-punktowe, napięcie zasilania 24 V AC/DC, potencjometr sprzężenia zwrotnego 140 Ohm